Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /    /  Konqresin mövzuları

Konqresin mövzuları və elmi istiqamətləri

 • Dərman vasitələrinin standartlaşdırılması və keyfiyyətinə nəzarət;
 • Keyfiyyətin müasir sistemləri, beynəlxalq standartların nailiyyətləri və problemləri;
 • Yeni dərman maddələrinin sintezi;
 • Əczaçılıq sənayesi məhsulları və istehsalın sertifikatlaşdırılması;
 • Müasir dərman formalarının hazırlanma texnologiyası;
 • Kimya-əczaçılıq, biotexnoloji və immunobioloji istehsalın müasir texnologiyaları;
 • Nаnobiotexnologiya və əczaçılıq biotexnologiyası;
 • Təbii mənbələrdən bioloji fəal maddələrin alınması və tədqiqi;
 • Farmakoqnostik analiz;
 • Təbii və sintetik madələrin bioloji fəallığının tədqiqi;
 • Əczaçılıq toksikologiyası, zəhərli təsirə malik birləşmələrin kimyəvi-toksikoloji tədqiqi;
 • Farmakologiya və etnofarmakologiya;
 • Farmakoterapiyanın problemləri;
 • Dərman vasitələrinin klinik sınaqları;
 • Fitoterapiya, aromaterapiya və fitokosmetika;
 • Homeopatiya, naturopatiya, bioloji fəal əlavələr;
 • Əczaçılıq marketinqi, əczaçılıq reklamı
 • Əczaçılıq menecmenti və insan resuslarının idarə edilməsi;
 • Əczaçılıq qanunvericiliyində islahatlar;
 • Farmakonəzarət sisteminin təşkilinə müasir yanaşmalar;
 • Əczaçılıq tarixi.